Products

0 - 5V Analog Inclinometer
0.5 - 4.5V Analog Inclinometer
0.5 - 9.5V Analog Inclinometer
0 - 10V Analog Inclinometer
Analog Inclinometer (Custom Range)
4 - 20mA Inclinometer
mA Inclinometer (Custom Range)
CANOPEN CANBUS Inclinometer
J1939 CANBUS Inclinometer
Isolated Relay Inclinometer (Dry Contacts)
RS232 Inclinometer
Switching Relay Inclinometer
UART Inclinometer
USB Inclinometer